Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Suosittelijat

Suosittelijat

Kari Uotila

Kari Uotila

”Työskentelemme yhdessä aluevaltuustossa ja Birgit on tehnyt minuun vaikutuksen osaavana, päättäväisenä ja yhteistyökykyisenä ihmisenä. Arvostan erityisesti Birgitin aloitteellisuutta ja intohimoista suhtautumista politiikan tekoon. Birgit vie rohkealla asenteella eteenpäin kestävän kehityksen mukaista politiikkaa! Olen vakuuttunut, että häntä tarvitaan kansanedustajan työssä.”

Kari Uotila, Espoo
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu
Valtioneuvoston vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja
Kansanedustaja 1995–2019

Tove Slotte

Tove Slotte ja Birgit Aittakumpu

Birgitiin tutustuin yli kymmenen vuotta sitten, kun yhdessä muiden ystävien ja tulisielujen kanssa olimme perustamassa kulttuuriyhdistys KaEkua Karjalohjalle. Sen lisäksi että olemme molemmat toimineet KaEkun hallituksessa, sekä olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kulttuuritilaisuuksia, olemme myös työskennelleet yhdessä muissa yhteyksissä, ja lyöneet osaamisemme yhteen projektissa, joka tulee näkemään päivänvalon myöhemmin keväällä, nimittäin Birgitin keittokirja!

Birgit pursuaa energiaa, ja hänen laajaan kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat kulttuuri, politiikka, kestävä kehitys, luonto ja lähiympäristö, ekologinen ajattelu ja -ruoanlaitto, mainitakseni muutamia. Olen seurannut vierestä kun hänen tiensä vei poliittiselle polulle, jossa hän on toiminut kunnallispoliitikkona kohta kymmenen vuotta. Birgit on saanut ääneni joka vaalissa, ja tulee saamaan sen myös tulevissa eduskuntavaaleissa.

Ihailen Birgitiä hänen energiansa, rohkeutensa ja oikeudenmukaisten mielipiteittensä vuoksi. Hän puolustaa heitä, joita ei niin helposti kuunnella, esimerkiksi lapsia ja nuoria, mutta myös senioreita, ihmisiä, joilla on taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, ja myös maahanmuuttajia. Birgit on myös aina ollut kaksikielisen yhteiskunnan ja kaksikielisen kulttuurin puolestapuhuja, eritoten oltuaan kaksikielisen teatterin Universumin johtajana Helsingissä. Tämä tuntuu minusta tärkeältä suomenruotsalaisena.

Birgitin työmoraali on korkea, hän on viisas, hän on aktiivinen ja omistautunut politiikan saralla, ja on tehnyt monta valtuustoaloitetta vuosinaan kunnallispolitiikassa. Kun ihminen yksityiselämässään on täysin luotettava, eikä koskaan unohda asiaa jonka on luvannut tehdä, ymmärtää että hän toimii samalla tavalla kaikissa yhteyksissä. Birgitiä tarvitaan työskentelemään tasavertaisemman ja suvaitsevamman yhteiskunnan puolesta – ja me tarvitsemme Birgitin.”

Birgit lärde jag känna för över 10 år sedan, då vi tillsammans med några andra vänner och eldsjälar grundade kulturföreningen KaEku i Karislojo. Förutom att vi verkat tillsammans i KaEkus styrelse och med planering och genomförande av kulturevenemang, har vi också samarbetat på andra plan, och slagit ihop vårt kunnande i ett projekt, som kommer att se dagens ljus senare i vår, nämligen Birgits kokbok!

Birgit är ett sprudlande energiknippe, med ett stort intresse för kultur, politik, hållbar utveckling, natur och närmiljö, ekologiskt tänkande och -kockande, för att nämna några av dessa. Jag har följt med hennes väg ut i politiken, där hon verkat som kommunalpolitiker i Lojo i snart 10 år. Birgit har fått min röst i varje val, och kommer att få den i kommande riksdagsval också.

Jag beundrar Birgit för hennes energi, mod och rättvisa åsikter. Hon står upp för dem, vars röster inte blir så lätt hörda, t.ex. barn och ungdom, men också seniorer, folk som har det ekonomiskt och socialt svårt, och också invandrare. Birgit har också alltid främjat ett tvåspråkigt samhälle och en tvåspråkig kultur, inte minst som tidigare chef på den tvåspråkiga teatern Universum i Helsingfors. Det här känns viktigt för mig som finlandssvensk.

Birgits arbetsmoral är hög, hon är klok, hon är aktiv och engagerad inom politiken, och har gjort många fullmäktigemotioner under sina år i kommunalpolitiken. Då en person i sitt privatliv är absolut pålitlig, och aldrig glömmer en sak hon lovat, förstår man att hon agerar på samma sätt i alla sammanhang. Birgit behövs för att jobba för ett mera jämställt och tolerant samhälle – och vi behöver Birgit.

Tove Slotte, Lohja
kuvittaja, keraamikko ja koristesuunnittelija

Riina Kivilahti

”Birgit on paikallinen Lohjalainen vaikuttaja suuren maailman kokemuksella ja ajatuksilla. 

Luotan Birgitiin hyvinvointiyhteiskunnan puolustajana sekä kestävämmän elämäntavan edistäjänä. Oli kyse sitten sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvon edistämisestä, ympäristökysymyksistä, ihmis- ja  eläinoikeuksista tai kyläkoulun puolustamisesta – Birgit pitää aina pienempien puolta. Kulttuuriväen asioiden ajamisesta hänellä on kokemusta monta kymmentä vuotta.

Birgit vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin lempeydellä, avoimuudella, älykkyydellä, sekä sitkeällä otteella. Birgit on moniosaaja: hänellä on hallussa politiikan kiemurat, samalla hän on tunnettu yhteisöjen rakentajana sekä moninaisuuden puolustajana ja kädessä pysyy myös puutarhalapio tai soppakauha.

Birgitin toimintaa ajaa välittäminen, asiantuntemus, pyrkimys kestävämpään elämäntapaan sekä ripaus tervettä maalaisjärkeä.”

Riina Kivilahti, Lohja
ympäristöjärjestötyöntekijä

Pekka Kainulainen

”Haluan olla mukana Birgit Aittakummun kampanjassa, koska olen seurannut hänen toimintaansa kunnallispolitiikassa ja hyvinvointialueen valtuutettuna. Birgitin monipuolinen osaaminen yhteiskunnan eri sektoreilla on juuri sellaista kansan edustamista, jollaista aikamme tarvitsee. Birgit on iloinen, energinen, tarkkanäköinen ja selväjärkinen ihminen. Hän on tietoinen esimerkiksi lastensuojelutyön ja vanhustyön ongelmista, rakennetun ja luonnontilaisen ympäristön ristiriidoista, koulun arjen paineista, työttömyyden ja syrjäytymisen aiheuttamista riskeistä jne. Kunnallispolitiikan parissa pitkään työskennelleenä hänelle on kertynyt näkemys käytettävissä olevien resurssien kanavoimisen vaikeudesta. Talouden realiteetit ovat tulleet tutuiksi niin kulttuurityönsä kuin luottamustoimienkin kautta. Silti hän on yhä edelleen iloinen, energinen, tarkkanäköinen ja selväjärkinen ihminen. Hyvä kansanedustaja pystyy ajattelemaan luovasti ja rakentavasti ja tekemään yhteistyötä monenlaisten ihmisten kanssa. Birgit Aittakumpu on sellainen.”


Pekka Kainulainen, Lohja
Niukkuuden kokemusasiantuntija, monitaiteilija

Eric Puro

Eric Puro KÄÄPÄ

”Over the past 5 years of knowing Birgit, I have seen her work hard and effectively for the people of Lohja.  She cares deeply for this area and I fully support her in further developing the wellbeing of both the local business environment and human welfare.”

Eric Puro, Lohja
CEO / Owner, KÄÄPÄ Biotech Lohja

Harry Yltävä

Harry Yltävä

Olen oppinut tuntemaan Birgit Aittakummun paremmin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vasemmistoryhmän kuvioissa. Birgit on vaivojaan säästämättä antanut merkittävän panoksen toiminnan käynnistämiseen. Birgitin positiivinen asenne asioihin on tarttuvaa laatua. Siitä on seurannut ryhmän hyvä henki ja tekemisen meininki.

Voin vilpittömästi suositella Birgitia eduskuntaa. Itse olen sosiaalityöntekijä ja olen varma siitä, että Birgit on pienituloisten, vammaisten, sairaiden ja syrjäytyneiden ihmisten asialla. Maaseudun asukkaana arvostan myös Birgitin aktiivisuutta luomuviljelyssä ja vihreiden arvojen puolustajana.

Harry Yltävä, Raasepori
sosiaalityöntekijä, Raaseporin kaupunginvaltuutettu ja hallituksen jäsen

Jouni Linden

Jouni Linden

”Birgit Aittakumpu on aidosti ajamiensa asioiden takana. Hän on politiikassa mukana koko sydämellään ja mielellään. Voin suositella häntä sydämestäni näissä vaaleissa.”

Jouni Linden, Lohja
asiantuntija, Lohjan Vasemmiston puheenjohtaja 

Tiina Liimatainen

Tiina Liimatainen

”Birgit on vastuullinen ja inhimillinen tekijä. Hänelle tasa-arvo ja ihmisoikeuksien puolustaminen sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus on sydämen asia. Hänellä on halu ja ennen kaikkea kyky tarttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja viedä asioita rohkeasti eteenpäin. Poliittisessa päätöksenteossa hän edustaa myös niiden ääniä, jotka muuten jäisi kuulematta. Itse vuosia Birgitin kanssa läheisesti kunnallisessa päätöksenteossa toimineena arvostan hänen kykyä keskustella ja hänellä on taito myös kuunnella aidosti. Hän selvittää taustat ja vie asioita määrätietoisesti eteenpäin. Meillä on Birgitin kanssa yhteinen motto ”Hyvä me ja meidän tiimi” Se pätee myös tässä. Sydän aidosti vasemmalla.”

Tiina Liimatainen, Lohja
Pääluottamusmies JHL, Lohjan kaupunki
JHL edustajiston 2. varapuheenjohtaja 
Lohjan kaupunginvaltuuston jäsen
Lohjan kaupunkikehityslautakunnan jäsen
Lohjan kaupunkehitysltk lupajaoston pj

Annukka Ahonen

”Olen tutustunut Birgitiin vuosia sitten Steinerkoulun pihalla Sammatissa. Meitä yhdistää vuosien vapaaehtoistyö Steinerkoulun vanhempina. Yhteisöllisen yhdessä tekemisen lomassa jaetaan ajatuksia ja opitaan tuntemaan toisen arvomaailma.

Birgit elää perheensä kanssa luonnonläheistä ja oikeasti ekologista arkea. Birgit on huolehtivainen ja empaattinen äiti, ystävä, luonnon- ja eläintensuojelija.

Birgitillä on vuosien kokemus alueellisesta politiikasta, jossa hän on ollut hyvin aktiivinen ja innovatiivinen.

Työskentelen itse Nuorisopsykiatrialla vastuulääkärinä. Työssäni totean päivittäin, miten eriarvoisuus lisääntyy ja miten huonosti osa meidän perheistä ja nuorista voi.

Vasemmistoliitto on mielestäni puolue, joka selkeimmin taistelee yhteiskunnan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Tarvitsemme nyt selkeän linjauksen julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon pelastamiseksi.

Birgit on aktiivinen, älykäs ja kokenut poliitikko, joka hoitaa työnsä vastuullisesti. Toivon Birgitille onnea vaalikampanjaan ja tuen häntä kaikin tavoin.”

Annukka Ahonen, Lohja
Apulaisylilääkäri, HUS Nuorisopsykiatria

Pirkko Kotila

”Olen tuntenut Birgitin usean vuoden ajan. Hänen syvä inhimillisyytensä ja viisautensa ovat aina tehneet minuun suuren vaikutuksen. Halusin lähteä Birgitin tukijaksi sen tähden, että hänelle kulttuurin ja taiteen kysymykset ovat ykköskysymyksiä, eivät jotain, joita ajetaan, jos muulta aikaa jää. Kulttuurin ja taiteen osuus valtion budjetista on totta totisesti vihdoin nostettava yhteen prosenttiin! Se ei ole todellakaan paljon, kun luova ala tuottaa bruttokansantuotteesta nyt jo noin 3,6%. Tämän lisäksi, taiteen kenttä kärsi koronarajoituksista todella kipeästi. Erityisen kovilla olivat itsensä työllistävät freelancer taiteilijat. – Myös Birgitin muut vaaliteemat ovat elintärkeitä: ympäristö, reilu työelämä ja talous sekä lasten ja nuorten asiat. Ethän emmi enää, Birgit, ilman muuta!”

Pirkko Kotila ,Vantaa
sosiaalityöntekijä (pian), VTM, harrastajasoittaja (oboe) puhallinorkesterissa, mehiläistarhaaja

Karoliina Salmela

”Olen työskennellyt Birgitin kanssa useammassa projektissa ja Birgitin pyytäessä mukaan vaalikampanjaa hoitamaan markkinointia, sanoin heti kyllä. Birgitin kanssa työskentely on antoisaa ja motivoivaa. Jaamme samat arvot, joista yksi itselle tärkeä on eläinten oikeuksien puolustaminen. Birgit on aito ja ajaa tärkeitä asioita kuten ilmaston ja suomalaisen luonnon pelastaminen. Olen löytänyt itselleni sopivan ehdokkaan, jota voin suositella.”

Karoliina Salmela, Lohja
viestintäsuunnittelija, juoksija ja vegaanituutori